Nieuws uit Polen
6 augustus 2012

Komorowski wil nog steeds een schild, wat RT ook schrijft

Voor het eerst in lange tijd weer een persoonlijke blogpost van mij. Vandaag dook het bericht op van Kremlinzender Russia Today over dat Polen het ballistische raketschild dat Amerika op zijn grondgebied zou plaatsen een ‘vergissing’ is. Bronislaw Komorowski zou tegen het weekblad Wprost zelfs hebben gezegd dat Polen werd gegijzeld door vluchtig Amerikaans buitenlands beleid

Laat ik het kort houden en de clue direct verklappen: dat is absolute lariekoek. Liegt RT dan helemaal? Nee, zoals elke goed staaltje propaganda zit er een kern van waarheid in. Maar ze gaan er wel heel heigerig op in.

Hier het artikel van Russia Today: Warsaw blasts US missile defense deal

Wat, draait Polen? Stapt het land weg van zijn NAVO-bondgenoten? Warmere banden met Rusland? ‘BLASTS’? ‘The deal, according to Komorowski, held Poland hostage to the foreign-policy whims of US politics’??? Zou typisch zijn voor een consequent pro-Atlantische regering als die van Komorowski.

We hebben hier te maken met een staaltje woorden verdraaien door Russia Today. Voor de duidelijkheid hieronder de betreffende vraag met het antwoord gegeven door Komorowski uit Wprost, gevolgd door een vertaling:

,,Czy w razie zwycięstwa Romneya republikanie wrócą do planów swego poprzednego prezydenta George’ a Busha w sprawie tarczy antyrakietowej w Polsce?”

Het antwoord luidt:

,,Naszym błedym było to, że przyjmując amerykańską ofertę tarczy, nie wzięliśmy w wystarczającym stopniu pod uwagę ryzyka politycznego związanego ze zmianą prezydenta. Zapłaciliśmy za to wysoką polityczną cenę. Nie należy tego błędu powtarzać. Co się tyczy samej tarczy, to Polska konsekwentnie stawia na budowę systemu NATO obejmującego także potencjalne zagrożenia w naszym regionie. Przewiduję ponadto, że bedziemy mogli to tego systemu wnieść nasz polski wkład. Ta polska część tarczy NATO będzie zdolna do obrony naszego kraju i naszej przestrzenie powietrzniej.”

De vertaling is als volgt (en dan zie je ook hoe RT de woorden heeft verdraaid. Ik probeer het zo letterlijk mogelijk te houden, vandaar de wat onnatuurlijke zinsneden):

,,Keren de Republikeinen terug naar de plannen van hun vorige president George Bush rond het raketschild in Polen als Romney wint?”

,,Onze fout was dat we bij het ingaan op het Amerikaanse voorstel van het schild onvoldoende rekening hebben gehouden met het politieke risico van een presidentswisseling. Daarvoor hebben we politiek een hoge prijs betaald. Die fout mogen we niet herhalen. Als het gaat om dat schild, dan zet Polen zich consequent in voor de bouw van een NAVO-breed systeem dat ook de potentiële gevaren in onze regio in acht neemt. Bovendien voorzie ik dat we dat systeem kunnen uitbreiden met een Pools component. Dat Poolse deel van het NAVO-schild zou ons land en ons luchtruim kunnen verdedigen.”

Hoezo ‘shifting loyalties’? Zinnen als “The deal, according to Komorowski, held Poland hostage to the foreign-policy whims of US politics” zijn volledig uit de lucht gegrepen en komen nergens in het interview (dat verder ingaat op de Eurocrisis, de NAVO-ruzie met Litouwen en de binnenlandse politiek). En nee, met een ‘hoge prijs’ doelt Komorowski niet op dat Polen gegijzeld werd door de VS, maar over de impopulariteit van het project bij de kiezers.

De vergissing lag volgens hem in de onderhandelingen, maar zeker niet in het plan rond het schild zelf. We hebben hier niet te maken over twijfels of zelfs kritiek op ‘de deal’ zelf, hooguit over de teleurstelling dat het project onder Obama op de plank is beland.

Hoort bij: Uncategorized — Michiel @ 8:13 pm

Comments are closed.